MEDLEM

Medlemskap


Du kan bli medlem i Forsbacka Hembygdsförening.Medlemsavgiften är 100:- per hushåll/år

och betalas via vårt plusgirokonto 98 05 76-3

Notera namn ochadress i meddelandefältetAktiviteter och information till medlemmar förmedlas ut via nyhetsbrev eller via vår facebooksida.


Prenumerera på nyhetsbrevet genom att skicka ett mail till info@forsbackahbf.se.


Adressen till vår facebooksida är: https://www.facebook.com/forsbacka.hembygdsforening?fref=tsVälkommen som medlem i Forsbacka Hembygdsförening


Copyright © All Rights Reserved